cloud

Tábory

Img

Naše tábory

Prečo organizujeme zážitkové tábory

Zážitková, ale hlavne rodinná forma našich táborov je veľmi potrebná hlavne z dôvodu, aby sa deti mohli začať znovu usmievať. Aj keď nie sme dotovaní a nemáme rozpočet, vždy sa nám od roku 2007 podarilo zohnať materiál, trošku peňazí a vybavenie, aby sme aspoň zopár deťom (ktorým nikto nerefunduje náklady) pripravili počas leta krásne zážitky.

Musia ich zažívať, aby sa uzdravili, neboli zatrpknutí. Táto forma sa ukázala ako najlepšia možnosť. Aj vy nám môžete pomôcť potravinami, finančne, alebo materiálne. V lete máme 4 turnusy v ktorých je týchto detí 20 v jednom turnuse a menia sa každý turnus, aby sme dokázali pomôcť deťom zo všetkých krajov. Na Vianoce 40 detí – úplné siroty, polosiroty. Jar a Jeseň po 10 detí. Každé z detí si prešlo veľmi smutnými zážitkami a niektoré končiac tragickými následkami s ktorým pôjde po celý zvyšok svojho života. Tieto tábory zmierňujú následky, odbúravajú traumy, stresy a dokážu deťom pomôcť až tak, že sa začnú usmievať.

Odkiaľ tieto deti sú? Z celej SR a z rodín. Z veľmi smutných rodín v ktorých príliš často úraduje alkohol, drogy, agresia, chudoba, duševná a mentálna zaostalosť, choroby, úmrtia, dlhodobo neriešená situácia v rodine, týranie, zneužívanie, zanedbávanie, využívanie lacnej pracovnej sily, zaostalosť regiónu a pod. Chceme a musíme pokračovať v našej práci. Stojí to za to zmeniť to.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!