cloud

Tábory

Img

miniBODKA každý rok organizuje pre deti nekomerčné tábory. Partia dospelých dobrovoľníkov, animátorov sa počas táborov venuje deťom. Keďže sa jedná o deti ktoré vplyvom rôznych nepriazní osudu prišli o rodičov je program tábora nastavený práve na takéto deti. Z roka na rok, však ubúda dobrovoľníkov. Náročnosť tejto práce je dôvodom. Aj napriek tomu sa nám od roku 2007 zatiaľ darí napĺňať naše poslanie. Budova v ktorej pôsobíme má síce viac ako sto rokov a bola to voľakedy colnica a potom reštaurácia. Zrekonštruovali sme si ju pred 10 rokmi, urobili podkrovné bývanie so 6 izbami a odvtedy sme v nej pomohli viac ako 200 deťom ročne, rodinám s deťmi, osamelým matkám s deťmi. Ja som v tejto budove vychoval 6 súrodencov ako pestúnsky a adoptívny rodič, popri nich počas roka ďalšie a ďalšie deti.

Vybavenie: deťom neposkytujeme luxus, ale bežný, táborový štandard. V podstate sa jedná o malý, tzv. rodinný typ tábora, ani nie bežný typ tábora. Tábor sa pripravuje vždy mesiac pred príchodom detí. Každý rok profesionálna, upratovacia a čistiaca firma, dva dni pred nástupom detí do tábora, areál zvnútra vyčistí, vydezinfikuje. Finálna práca je vždy posledný deň. Izbičky aj stany sú pripravené pre 40 detí.

WC: 3x dievčenská, 3x chlapčenské
Sprchy: 2x CH/D
Kuchyňa: komplet vybavená
Izby: štandard 7x
Stany s posteľami (len tí ktorí chcú) 10×2
Jedáleň veľká 1x
Spoločenská miestnosť veľká 1x (knižnica)
Altánok veľký pre 80 osôb 1x
Pódium: 1x
Detské ihrisko 1x
Viacúčelové ihrisko 1x
Pódium: 1x

DOZOR: pred nástupom detí do tábora sa v miniBODKE stretnú týždeň pred, všetci animátori, inštruktori aj vedúci tábora. Absolvujú školenie a podieľajú sa na príprave tábora. Každý z nich má povinnosť testu na Covid, zdravotnú prehliadku a podpisuje čestné vyhlásenie. Školenie prebieha samotným riaditeľom a pozvanými lektormi. Každý je informovaný a preškolený.

ZDRAVOTNÍK: Našim profesionálnym zdravotníkom je pani Monika Absolónová z BA Kramáre. Konzultácie nám robí MUDr. Vašková zo Šale. Akýkoľvek problém s deťmi okamžite riešime s detskou doktorkou, ktorú máme cez cestu. Okrem tohto dozoru, máme k dispozícií ešte profesionálov z radov lekárne Dr. Max, ktorí nám pomáhajú so všetkým s čím treba. Práve vďaka tomuto tímu sme prišli na mnohé aj neindikované ochorenia detí.

Vedúci tábora: je plne zodpovedný pracovník, ktorý riadi a menežuje. Výber je vždy veľmi prísny. Na tom si dávam osobne záležať. Irena Michalčíková (ERA) VŠ ekonomická ZA. Kristián Fedák IT technológie Poprad. PhDr. Rudolf Tóth PhD. Odborný garant a Milan Daniel mB. PhDr. Dušan Sklenka a Mgr. Michal Križák

Riaditeľ: Milan Daniel. Od roku 1993 skúsený praxou, disciplínou, vierou a znalosťami v danej problematike.

Inštruktori: Marek Kima. Kristián Szakaitó. Júlia Horváthová. Atila Lakatos. Era. Anička Dodková. Kristián Fedák.

NULOVÁ TOLERANCIA: alkoholu a užívania psych.a omamných látok, závažných pochybení pri výkone práce, úrazov.

Priateľské pozvanie: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, resp. Ústredie práce pozývam prísť medzi nás nie na hodinu, ale na celý deň, prípadne aj s prespaním na viac dní. Zabezpečíme vám komfort, ale aj zážitok. Myslím, že raz vidieť (čo všetko musíme zvládnúť) je lepšie ako stokrát počuť. Práca je to tvrdá. Každý deň sme radi keď zvládneme s úsmevom my aj deti. A to je aj našim cieľom. Robíme to s radosťou.

0907 274627
Mail: minibodka@gmail.com

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!