cloud

DOMOV PRE miniBODKU

Img

HĽADÁME DOMOV PRE miniBODKU

Číslo účtu zbierky

Číslo účtu IBAN: SK41 0200 0000 0023 0200 4858
SWIFT: SUBASKBX
Registrácia MVSR: VVS/1-900/90-296 74 – 1
Cieľová suma: 250 000 EUR

We urgently need financial help to buy a home for the children. Please help us.

Cieľom tejto výzvy je získať pomoc vo forme dlhodobého prenájmu, daru, alebo možnosť dlhodobého pôsobenia a možnosti odkúpenia, alebo vyzbierať takú sumu, ktorá by miniBODKE dovoľovala reálne zakúpiť kdekoľvek v SR  nehnuteľnosť a tým získať už natrvalo domov pre deti a mládež ktorým sa venuje.  Potrebujeme:

 1. Väčšiu budovu s veľkým areálom (opustené rekreačné zariadenie, chata, hotel, motel, motorest, ubytovňu, bývalú MŠ, základnú, strednú školu, bývalé internáty, detské domovy, liečebne, sanatória,  dom, budovu ktorá by spĺňala predstavu na prerobenie pre náš účel a pre cca 45 detí)
 2. Rodinný dom s pozemkom (len ako centrum miniBODKY, kde by mala adresu, centrálu a možnosť presťahovania sa cca 5 ľudí z toho malé 3 deti) a odkiaľ by mohla pôsobiť pre celé Slovensko a pokračovať v hľadaní budovy pre činnosť v prospech väčšieho množstva detí.
 3. Usadlosť s pozemkom, alebo len pozemok

DARUJTE pozemok, budovu, dom. My si to s deťmi zveľadíme tak, ako sme zveľadili všetky nehnuteľnosti, v ktorých sme doteraz boli.Najideálnejšie miesto pre deti by bolo na samote, pod lesíkom, kdekoľvek v Slovenskej republike. Veď pomáhať môžeme z ktoréhokoľvek miesta.

Účel budovy:  STREDISKO Podpory a Pomoci (SPaP) pre celú SR

 1. Poradenské centrum (CPPS)
 2. Asistenčné služby
 3. Liečebno-terapeutické a zdravotnícke centrum
 4. Materiálno-technické centrum (poskytovanie 7 dní v týždni: ošatenie, obuv, potraviny, výbavu do domácností, iný potrebný materiál)
 5. Zážitkové, kultúrno-spoločenské a športové centrum
 6. Sociálno-terénna práca s rodinami a deťmi
 7. Vzdelávacie centrum
 8. 24H služba prvej pomoci – stála služba
 9. 9Krátkodobý domov pre mamičky s deťmi (krízová intervencia)
 10. Prevozy a odvozy detí do nemocníc, asistencia
 11. Detský domov miniBODKA (trvalý domov pre 20 detí – siroty, ktoré by si miniBODKA vzala do starostlivosti, forma: osvojenie. Osoba: Milan Daniel)
 12. Právna ochrana detí, mládeže a rodín
 13. Kurátorske služby
 14. Krátkodobé aj dlhodobé chránené bývanie
 15. Domov pre handicapované deti
 16. Komplexná pomoc a starostlivosť o deti ktoré vplyvom tragických udalostí prišli o jedného, alebo oboch rodičov
 17. Pomoc deťom so syndrómom CAN, FAS a deťom s poruchami správania
 18. Podpora a asistencia pre osamelých dôchodcov
 19. Pomoc zvieratkám v núdzi
 20. Vytvorenie farmy so zvieratkami, záhradu a chránené dielne pre čiastočnú sebestačnosť a udržateľnosť

Vážení darcovia. Cieľ ktorý nás čaká je nepredstaviteľne náročný, veľký a potrebujeme zázrak. Dolu si môžete pozrieť finančné príspevky od vás. Prvé kroky k zázraku sa už dejú. ĎAKUJEME.

Chceme sa vám poďakovať za peniažky ktoré posielate. Majte istotu, že ak sa nám podarí zázrak domova pre miniBODKU, budete toho súčasťou. Vyzbierané finančné prostriedky na tomto účte sú účelové. Nebudú nijako inak použité ako na účel nového domova pre deti. Hoc by sme mali 20 rokov prosiť o pomoc s peniažkami. miniBODKA domov potrebuje nie pre seba, ale pre tých všetkých, ktorým sme nápomocní a potrebujú nás. Chceme dať ľuďom nie len jesť a nádej, ale aj miesto v ktorom budú v bezpečí. Nie len utrieť slzy deťom. Musíme vytvoriť pre nich kvalifikované centrum dlhodobej pomoci, starostlivosti a podpory. Ja nateraz neviem ako to dokážeme, ale verím. Mám obavy, strach, nemôžem poriadne spávať, pretože nemáme kde byť a pôsobiť po Marci 2023. Tam vonku máme v  terénnej starostlivosti a mentoringu cez 153 detí žijúcich v absolútnej biede. 47 detí ktoré vplyvom tragických udalostí prišli o rodičov, 62 osamelých matiek, 25 osamelých dôchodcov a 22 detí trvalo chorých. Obrovská vzťahová zodpovednosť.

miniBODKA potrebuje zázrak, potrebuje pomoc a ja si uvedomujem, že ak pomoc nezoženieme, budeme musieť ukončiť činnosť do doby, kým pomoc nenájdeme.

S pozdravom Milan Daniel mB – Riaditeľ a Kurátor miniBODKY

Dokument na stiahnutie

Trvalý domov – Rozhovor (PDF)

 

Rok 2020

Dátum Meno Suma v EUR
4.5.2020 Barbora S. 20
5.5.2020 Elena D. 10
5.5.2020 Monika A. 40
15.5.2020 Monika S. 50
27.5.2020 Natalia P. 10
5.6.2020 Monika A. 40
6.7.2020 Monika A. 40
16.7.2020 Alena K. 50
5.8.2020 Monika A. 40
7.9.2020 Monika A. 40
5.10.2020 Monika A. 40
9.10.2020 Daniel Č. 10
20.10.2020 Stanislav M. 10
16.12.2020 Mário K. 10
17.12.2020 Miroslava P. 20
28.12.2020 Mário V. 20
28.12.2020 Ján G. 15
28.12.2020 Dominka S. 50
28.12.2020 Monika B. 20
28.12.2020 Magdaléna F. 5
29.12.2020 Tomáš V. 50
29.12.2020 Torok Peter 50
29.12.2020 Henrieta P. 30
29.12.2020 Adriana L. 5
29.12.2020 Alzbeta R. 10
29.12.2020 Paula N. 10
29.12.2020 Monika B. 10
SPOLU ROK 2020 735

Rok 2021

Dátum Meno Suma v EUR
5.1.2021 Katarina F. 10
7.1.2021 Michal K. 10
7.1.2021 Tamara B. 10
7.1.2021 Boris B. 10
2021 Miroslava P. 20
2021 Ľubomír O. 5
2021 Karol J. 20
2021 Monika M. 10
2021 Ján G. 15
2021 Anikó M. 10
2021 Michaela K. 5
2021 Adela C. 20
2021 Pavol K. 30
2021 Kamila M. 50
2021 Martin R. 10
2021 Roman H. 20
2021 Miroslava P. 20
2021 Ing. Evička A. 100
2021 Monika M. 50
2021 Janka S. 50
2021 Monika M. 50
2021 Miriam M. 100
2021 Milan CH. 10
SPOLU ROK 2021 635

Rok 2022

Dátum Meno Suma v EUR
2022 Miroslava M. 50
2022 Miriama J. 10
2022 Filip J. 20
2022 Henrich S. 20
2022 Ján S. 10
2022 Timea N. 20
2022 Michal W. 50
2022 Peter P. 50
2022 Bohuslav R. 5
SPOLU ROK 2022 235
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!