cloud

Jesenný ART tábor

Img

Termín: 27.10.2024 – 04.11.2024

Voľné miesta pre deti sú stále aj počas prebiehajúcich táborov.

Tento typ tábora je určený predovšetkým tejto cieľovej skupine detí:

 • handicapované
 • týrané, zneužívané a zanedbávané (CAN a FAS)
 • po osobných traumách
 • žijúce v ústavných zariadeniach
 • žijúce v náhradnej osobnej, pestúnskej či profesionálnej starostlivosti
 • žijúce v adopciách, alebo v akejkoľvek inej starostlivosti
 • siroty, polosiroty a odlúčených súrodencov
 • deti žijúce v bežných rodinách (denná forma ateliérov)

Deti nahlasujte mailom: minibodka@gmail.com
Tel: 0907274627 – Milan

Na deti okrem pracovných dielní čakajú aj aktivity:

Pobyt v prírode:

 • Pobyt v prírode v sedle bycikla
 • Pešia chôdza – krátke turistiky
 • Čistenie prírody s lesníkmi.

Výtvarná dielňa:

TECHNIKY:

 • Výroba batikovaných tričiek
 • Maľovanie na tričká
 • Koláž, grafika
 • Modelovanie z hliny, moduritu
 • Kreslenie- portrét, zátišie
 • Maľovanie na sklo
 • Výroba textilných bábik, kašírovanie
 • Maľovanie akvarelom, anilinovými farbami
 • Výroba postavičiek zo slaného cesta
 • Maľovanie na kamene
 • Práca s krepovým papierom

Tanečná dielňa: 

Lektor: Alžbeta Zemanová / terénna soc. Pracovníčka Mojmírovce / tance zapustené do príbehov zo skutočného sveta detí, hranie rolí, scénok / POVEDZ TO TANCOM /
Lektor: Andrej Motýľ  / NsP – Topoľčany / balet, scénické a estetické tance
Lektor: Mário Horváth (súkromné konzervatórium Nitra) – tanec

TECHNIKY:

 • Cigánske a tzv. španielske tance / prevažne práca z celým telom / fyzicky veľmi náročné, vsunuté tiež do scénok, ktoré deti budú na konci dňa hrať s využitím tela aj textu /
 • Hip Hop / jednoduché základy /
 • Balet, scénické tance, tiež vsunuté do scénok / fyzicky veľmi náročné /
 • Spoločenské tance: anglický a viedenský valčík, čača, salsa / jednoduché základy /
 • Iné tance podľa povahy a potreby

Hudobno-spevácka dielňa:

Lektor: Milan Daniel a Mgr. Ivetka Danielová

 • osvojenie si základných hudobných prvkov zo všetkých oblastí štýlov a typov / ROZUMIEM SVOJEJ HUDBE.
 • práca s talentom, podchytenie, rozvíjanie a posunutie ďalej – mám na to byť dobrý, tak budem
 • hra na hudobný nástroj : gitara / základy, výučba akordov /
 • spev, hlas / práca z hlasom /
 • dejiny hudby a rozpoznávanie štýlov
 • výroba jednoduchých rytmických nástrojov

Herecká dielňa:

Lektor: Andrej Motýľ, Michal Palka a  Milan Daniel

TECHNIKA:

 • pantomíma
 • malé javiskové formy
 • hranie životných rolí

Deti vybavte materiálnym zabezpečením vhodným do podmienok Jarného tábora.

Pokiaľ nedisponujete takým materiálom (ošatenie, obuv) dajte nám včas vedieť.

Deti riadne poučte do akého typu tábora idú, aby sa nebáli nového prostredia.

Deti nahlasujte do tábora telefonicky, alebo mailom (viď záhlavie).

Všetky podmienky a pravidlá konzultujte telefonicky, alebo mailom.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!