cloud

Komu môžete pomôcť aj mimo 2% celoročne

Img

Vaše 2% zabezpečujú prístup k dobrám cez celoslovenskú a výhradne dobrovoľnícku prácu. Na tom sa nič meniť nebude nikdy. Vaše dve percentá môžete darovať aj konkrétnemu prijímateľovi. Vyberte si komu, alebo kde ak chcete.

V roku 1994/1995 ešte ako vojaci slúžiaci na letisku vo Vajnoroch v Bratislave sme začali chodievať do nemocníc a detských domovoch hrávať divadielka a spievať piesne, aby sme ich rozveselili. Ich. Áno, oni síce mali svoje mená, ale nemali kamošov. Na Vianoce ležiaci malí pacienti, alebo osirelí súrodenci v detských domovoch zostávali samy. Nechceli sme aby to tak bolo. Tak sme ich rozveseľovali  divadielkami, predstaveniami. V roku 2007 sme založili združenie miniBODKA, ktorého úlohou je združovať dobrovoľníkov pre výkon dobrovoľníctva. Aby sme sa všetci mohli venovať tejto činnosti tak ako je potrebné, bolo treba nás niekde zaradiť. Tak sme tu v miniBODKE pripravení s rozumom, vierou a disciplínou.

Žiadne kancelárie, autá, cestovné náklady, služobné cesty, ani kancelárske potreby, neplatíme a nikdy sme NEPLATILI z darovaných 2% nič také. Vaše darované 2% majú vždy konkrétneho adresáta.

2% prioritne pomáhajú a to okamžite:

 1. Vytvorili sme nový program pre deti s názvom 12 ŽIVOTOV, ktorý zachraňuje ich dôstojnosť a sebaúctu. Viac o tomto programe, POZRITE SI: www.12zivotov.webnode.sk
 2. Spájame odlúčených súrodencov, ktorí sa stretávajú počas celého roka v našom centre pomoci v Šali cez formu detských, tématických ART táborov JAR/LETO/JESEŇ/ZIMA, víkendových a prázdninových pobytoch a počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja.
Konkrétnym deťom: Kerton 13 rokov (chlapec narodený v Arlone v Belgickom kráľovstve, avšak so slovenskými koreňmi). Prežil otrasnú chudobu. Toho času žije u nás, začína nový život. Nastúpil do 5 ročníka ZŠ Šaľa. Snom Kertona je byť pilčíkom v našich lesoch. 
 
Paula 21 rokov. Narodila sa s nevyvinutými orgánmi. Žila striedavo v rôznych zariadeniach. Po dovŕšení 18 rokov života skončila na ulici, kde si ju našli asociáli. Využívali ju na ekonomickú trestnú činnosť. O pomoc požiadala sama keď jej išlo o život. Toho času je mimo ohrozenia života. Žije u nás. Jej snom je byť zdravá, šťastná a chce byť chyžná.  
 
Letícia 14 a Simon 13. Súrodenci, ktorí boli týraní, zanedbávaní a žili v hrozných podmienkach. Na ich psychike sa podpísalo neustále ponižovanie zo strany starých rodičov a vlastného otca. Pridalo sa k tomu šikanovanie na škole. Následkom toho bolo úplné zastavenie rozprávania u oboch menovaných. Stíchli na niekoľko rokov a to doslova. Teraz sa učia znovu veriť, rozprávať a nebáť sa. Sú pod našou strechou. 

Tlačivá s vyplnenými našimi údajmi na darovanie 2%

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (PDF)
Poukázanie 2 % z dane (PDF)
 • Okrem toho si môžete pozrieť aj register komory notárov SR
 • Ako sme hospodárili s 2% a v akom množstve nám boli poukázané:
 • V roku 2009 sme sa mohli po prvý krát uchádzať o 2%. Prišli v objeme: 738,03.-€
 • V roku 2010 sme dostali: 515,97 €
 • V roku 2011 to bolo 3553,13 €
 • V roku 2012 to bolo 3651,98 €
 • V roku 2013 sme prijali 5497,82 €
 • V roku 2014 sme dostali 4290,96 €
 • V roku 2015 sme pre chybu v účtovnej uzávierke dostali 0. Daňový úrad bol veľmi nekompromisný a neuznal nám ani opravný prostriedok (doklad o pochybení banky).
 • V roku 2016 sme dostali 2052,62 €
 • V roku 2017 sme dostali 2800 EUR
 • V roku 2018 sme dostali 2950 EUR
 • V roku 2019 sme dostali 3200 EUR

Darované 2% a ich využittie pravidelne zverejňujeme v obchodnom vestníku.

Pre vašu informovanosť je tu stručný prehľad:

100% zdrojov je použitých na potraviny, lieky, školské a vzdelávacie potreby, športové potreby pre žiakov 1 stupňa a 2 stupňa. Výučbový materiál pre žiakov stredných a vysokých škôl, úhrada služieb pre žiakov v oboch prípadoch ktorí sú úplne siroty (strava v školských jedálňach ZŠ a pre stredné a vysoké školy, úhrada internátu a stravy). Okrem tohto organizujeme aj táborové pobyty kde sa všetci majú možnosť stretnúť. Nie je toho veľa, ale aspoň niečo im môžeme dať. To je vždy lepšie ako nič.

Je nutné podotknúť, že aktívnou spoluprácou so vzdelávacími zariadeniami sa nám úhrada školného v prípade vysokých škôl a súkromných konzervatórií odpúšťa samotnými subjektmi. Čo ročne predstavuje v prípade vysokej školy cca 900 eur/osoba a v prípade súkromného konzervatória cca 800 EUR/osoba. Ročne takouto spoluprácou pomôžeme 1 až 3 študentom. Výnimkou bolo obdobie 2012 kde nastúpilo do spomenutých škôl 8 študentov, ktorí tohto roku (2017) úspešne končia. Teda to znamená, že v roku 2012 ich bolo najviac a všetci úspešne pokračujú až do dnes.

Ako postupovať?

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane.“
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie.
Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno alebo názov: miniBODKA o.z.
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Cintorínska 2, Šaľa 927 05
Právna forma: Občianske združenie

Číslo registrácie na MVSR: VVS/1-900/90-296 74 – 1

IČO: 42057574
DIČ: 2022598325

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!