cloud

Komu môžete pomôcť aj mimo 2% celoročne

Img
Pre stiahnutie dokumentov kliknite pravým tlačítkom na myši a zvoľte „Uložiť odkaz ako…“

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (PDF)
Poukázanie 2 % z dane (PDF)

 

Ako postupovať?

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane.“
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie.
Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

2% môžete poslať kedykoľvek počas celého roka.

Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Meno alebo názov: miniBODKA o.z.
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Cintorínska 1938/2, Šaľa 927 05
Právna forma: Občianske združenie
Číslo registrácie na MVSR: VVS/1-900/90-296 74 – 1
IČO: 42057574
DIČ: 2022598325
Číslo účtu IBAN: SK41 0200 0000 0023 0200 4858
SWIFT: SUBASKBX

Týmto deťom pomôžu vaše 2%

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!