cloud

O nás

Img

sme miniBODKA o.z.

Poskytujeme priamu pomoc a podporu

  • Deťom ktoré vplyvom tragických udalostí prišli o jedného alebo oboch rodičov. Poskytujeme priamu materiálnu a finančnú pomoc, asistenčné služby, ozdravné pobyty, hľadáme náhradných rodičov, rodinu, vytvárame priestor na relax cez detské tábory a deti ktoré to potrebujú, absolvujú program 12 životov niekoľko krát do roka, ktorý vznikol ako pomoc a podpora deťom chorých na lásku a deťom, ktorých vzťahy nie sú bezpečné.
  • Mamičkám, alebo ocinom, ktorí zostali na výchovu samy z dôvodu úteku pred agresiou, alebo iných, závažných, osobných a zdravotných dôvodov. Poskytujeme plnú ochranu vo forme ubytovania a osobnej ochrany. Ďalej, právnu pomoc, asistenčné služby, liečbu, zabezpečujeme prevozy.
  • Opusteným deťom ktoré sú rozhodnutím súdu sr v zariadeniach náhradnej starostlivosti (detské domovy, krízové strediská, lvs), a v náhradných formách starostlivosti (profesionálne rodiny, pestúnske a adoptívne rodiny) a deťom ktoré nemajú kontakt s prirodzeným prostredím. Organizujeme pre tieto deti detské tábory počas celého roka, poradňu, asistenčné služby, priamu materiálnu a finančnú pomoc na podporu talentov a vzdelávania.
  • Deťom, ktoré trpia syndrómom can (týrané, zneužívané a zanedbávané) a syndrómom fas (fetálny alkoholový syndróm). Poskytujeme ozdravné pobyty zamerané na liečbu, priamu materiálnu pomoc, poradne.
  • Deťom ktoré sú odlúčené od svojich súrodencov. Spájame súrodencov, organizujeme pre ne stretávania. Deti ktoré to potrebujú, absolvujú program 12 životov, ktorý vznikol ako pomoc a podpora deťom chorých na lásku a deťom, ktorých vzťahy nie sú bezpečné.
  • Mladým dospelým, mladým rodinám s deťmi, ktorí svoj život prežili v zariadeniach náhradnej výchovy. Poradňa, ubytovanie, asistenčné služby.

Príhovor predsedu Milana Daniela:

Naša práca musí obsahovať tri veci:
Mieru. Spôsob. Poriadok.

1. Musí byť primeraná skromnosťou v konaní.
2. Prispôsobená rýdzosťou citu.
3. Usporiadaná čistotou úmyslu.

Nie štát má vychovávať deti. V prvom rade rodičia. Keď sa to z nejakých pričiň nedá, môžeme byť nápomocní štátu, ktorý musí chtiac, nechtiac zasiahnúť a odobrať deti, aby im tým často zachránil život. Pri svojej práci OBDIVUJEM často DETI, ktoré majú jazvy skryté za úsmevom. Tí drobci sú schopní sa usmievať keď zo seba urobím v úv. ŠAŠA pri našom prvom a potom aj pri opakovaných stretnutiach (keď ich chcem rozosmiať). Obdivujem týchto drobcov aj násťročných, lebo cez slzy, strach, úzkosť, bezmocnosť a bolesť (v presnom poradí ako som ich uviedol), vedia otvoriť svoje dlane budúcnosti do ktorej ich maličkými krôčikmi dovedieme. Obdivujem ich dôveru, ktorú do nás aj do seba vložia. Je zaujímavé, ako to zvládnu aj cez to všetko, že nemajú vybavené účty s minulosťou. Často obdivujem všetkých ľudí s ktorými sa pri svojom povolaní stretnem. Ľudí, ktorí by mali právo kričať a oni namiesto toho pokojne šepkajú. Obdivujem vás DARCOV, pretože ma nesmierne dojíma, teší a podnecuje vaša dôvera, pomoc, podpora. Zo slov a viet chlácholivých nedokážem urobiť nič. Na to treba skutky. Ja za tie vaše skutky ĎAKUJEM. Poctený som aj preto, že mňa ako osobu beriete tak, že máte istotu odovzdania vášho dobra/daru deťom. Teší ma, že sa nerozhodujete pomôcť podľa farby pleti, národnosti, vierovyznania.

,,Keby nejaká vec mala sto tvári, mali by sme vždy pozerať na tú najkrajšiu“

Viac o nás

Poskytujeme: sociálnu pomoc, vzdelávanie, liečenie, terapie, právne služby, psychologickú a liečebno-terapeutickú pomoc, asitenčné služby, krízové stredisko pre týrané a opustené deti, potravinovú a materiálnu pomoc.

Organizujeme pre tieto deti detské zážitkové, ozdravné tábory, stretávanie odlúčených súrodencov, liečebno-terapeutické, kultúrno-spoločenské a športové tábory. Zážitková forma našich táborov je vnímaná a braná zo strany detí, rodičov, náhradných, pestúnskych, profesionálnych rodičov, ako aj pedag.pracovníkov, ako motivácia, ktorá sa stretáva dlhodobo s pozitívnym ohlasom.

Údaje

Číslo registrácie na MVSR: VVS/1-900/90-296 74 – 1
Číslo účtu IBAN: SK41 0200 0000 0023 0200 4858 SWIFT: SUBASKBX
Právna forma: občianske združenie (o.z.)
Názov: miniBODKA
Status: neziskovka – celoročne a celoslovensky pôsobiaca
Spôsob: dobrovoľníci –  dobrovoľne
Štatutárny zástupca a predseda: Milan Daniel

Stanovy a menovací dekrét

Stanovy – (PDF)
Menovací dekrét – (PDF)

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!