cloud

Organizačná zložka

Img

Naša angažovanosť v oblasti humanity je dobrovoľná a nezištná. Bude to tak navždy.

 • Predseda, štatutár: Milan Daniel –  Znovu vymenovaný do funkcie na obdobie troch rokov dňa: 6.10.2019
 • Odborný garant združenia: Doc. PhDr. Daniela Giertliová PhD., Mgr. Gabika Berkyová a PhDr. Radoslav Tóth
 • Duchovný garant: Mgr. Michal Križák – kňaz
 • Odborný konzultant: Mgr. Lucia Bednárová – lieč.pedag.
 • Odborný konzultant: Mgr. Gabika Berkyová – sociálna starostlivosť
 • Odborný konzultant: PhDr. Radoslav Tóth – marginalizované skupiny
 • Odborný konzultant: Mgr. Alenka Ostrihoňová – vzdelávanie
 • Odborný konzultant:  Mgr. Iveta Danielová – vzdelávanie
 • Zodpovedný pracovník: Michal Palka – ošatenie, obuv, potraviny, materiál
 • Zodpovedný pracovník: Andrej Motýľ – kultúra, šport, zdravotné veci
 • Zodpovedný pracovník: Dana Bandryová – komunitný soc.pracovník, 
 • Zodpovedný pracovník: Milan Daniel, Michal Palka, Andrej Motýľ za – detské tábory (jar, leto, jeseň, zima) – projekt 12 Životov
 • Revízna komisia: Doc. PhDr. Daniela Giertlová PhD a Irena Michalčíková
 • Zodpovedný pracovník a odborný konzultant: Ing. Marika Korčušková – týrané, opustené a nechcené zvieratká. Nahlasovať, konzultovať.
 • Zodpovedný pracovník: Miroslav Horváth, Štefan Gondor – technický stav budovy a dvoch dvadsať ročných vozidiel

Členovia:
Milan Daniel, Michal Palka, Irena Michalčíková, Andrej Motýľ, Daniela Bandryová, Miroslav Horváth, Miroslav Bandry, Irena Michalčíková, Zuzana Tóthová

Predsedníctvo:
Milan Daniel – predseda, Michal Palka – podpredseda, Daniela Bandryová a Zuzana Tóthová

Zverejňovanie:
obchodný vestník /príjem dvoch percent – účel, využitie, použitie, web stránky a sociálna sieť: miniBODKA dobrovoľníci deťom

web: www.minibodka.sk,  www.12zivotov.webnode.sk,
e-mail: minibodka@gmail.com
tel: +421 907 27 46 27

Číslo účtu IBAN: SK4102 000 0000 0230 200 4858
SWIFT: SUBASKBX

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!