cloud

Oravskí ANJELI

Img

Oravskí ANJELI založili novú, dobrovoľnú skupinu dňa: 24.1.2023 pre celý Oravský región a okolie. Od: 4.4.2024 prešli pod miniBODKU na základe našich vlastných, spoločných akcií a spolupráce. Ich úloha je presne tá istá, ako myšlienky a ciele miniBODKY. V prvom rade poskytovať neodkladnú pomoc ľuďom, ktorí ju z rôznych príčin potrebujú. Cieľ? Skvalitniť život, zvýšiť šance a tým, zvýšiť životnú úroveň. Jediným, nádherným úmyslom je, aby sa dostupnosť pomoci a prístup k dobrám, dostalo vždy len toľko, koľko je potrebné, aby nikto nezostal odkázaný na pomoc tak, že si na to zvykne a sám nič neurobí. Nech sa už komukoľvek stalo čokoľvek, nech sa narodil s akýkoľvek handicapom, ich vlastné snaženie je najdôležitejšou súčasťou a neoddeliteľnou súčasťou našej spolupráce.

ZAMERANIE:

 1. Zdravotne a mentálne handicapované deti
 2. Deti a mládež s vylúčených komunít
 3. Matky s deťmi a rodiny s deťmi
 4. Týrané ženy a deti
 5. Osamelí seniori
 6. Dospelí, potrebujúci pomoc

SLUŽBY:

 1. Materiálna pomoc rôzneho druhu
 2. Psychosociálna podpora a pomoc
 3. Vzdelávanie a kurzy pre získanie praktických zručností
 4. Detské tábory
 5. Poradenské a lektorské služby
 6. Asistenčná pomoc

KONTAKTY:

 1. Ak chcete skonzultovať prípady, alebo potrebujete pomoc, ozvite sa nám.
 2. Ak chcete vy sami poskytnúť pomoc vo forme materiálneho, alebo finančného daru, alebo osobnou angažovanosťou, ozvite sa nám. Ďakujeme.
 3. Mail: oravskianjeli2023@com

Tel: +421 952 020 871
Kontaktná osoba: Zlatica Brejchová
Facebook, Instagram a TikTok: Oravskí anjeli

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!