cloud

Ďakujeme za spoluprácu

Img

Hlavný partner a dlhodobý partner:

 

Dlhodobý partneri:

   

Mraziarne Mochov SK

 

Referencie:

 • bizref.sk Šaľa
 • Mestskej polícii v Šali
 • Mesto Šaľa
 • RTVS Bratislava
 • EXOHOSTING
 • Estránky cz
 • PEIKO Šaľa
 • Klub dôchodcov Šaľa
 • Misia Mladých Trvrdošín
 • Spojená stredná odborná škola Nivy Šaľa
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Kodálya Galanta
 • Súkromné konzervatórium V. Krčméryho Nitra
 • Diavdlo Materinky Šaľa
 • Min. obrany SR

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU a PODPORU:

 • Mgr. Mirka a Ing. Tibor M.
 • Mgr. Zuka G.
 • Mgr. J. Pročko
 • Ing. C. Csandal
 • Mgr. Z. Popelková
 • Ing. T. Štolcová
 • Mgr. I. Danielová
 • Mgr. K. Mašľejová a Mgr. Ľ. Mašlej
 • Ing. T. Kuča
 • Mgr. M. Valich
 • MUDr. T. Karol
 • MUDr. M. Czelláriková a sir. MUDr. A. Czellárik
 • MUDr. Vašková
 • MUDr. Juríková
 • MUDr. Payerová
 • RNDr. Kolár J.
 • Mgr. M. Kollár
 • T. Bartoš
 • J. Kováč
 • R. Tóth
 • M. Jarošiová
 • I. Boledovičová
 • Š. Gondor a R. Gondorová
 • R. Tölgyesi
 • Jarka a Robert Jakubeczoví

Ďakujeme za dlhodobú spoluprácu:

 • Profesionálnym rodičom a rodinám z celej SR
 • Detskému domovu Košická Nová Ves
 • Krízovému stredisku Lúčenec a detskému domovu Fiľakovo
 • Starostom obcí z východného slovenska
 • Detskej fakultnej nemocnici Kramáre

ĎAKUJEME:
Členom, čestným členom a konzultantom:

 • Mgr. Alenka Mičianová a Peťko Mičian Zvolen
 • Mgr. Lucia Bednárová Bytča
 • Mgr. Ivetka Danielová Piešťany
 • Andrej Motýľ Topoľčany
 • Miroslav Horváth Banská Bystrica
 • Tomáš Horváth Zvolen
 • Bc. Barborka Slatincová Zvolen
 • Monika Nováková Bernolákovo
 • prof. Doc. Daniela Giertlová Phd. Dolný Kubín
 • PhDr. Dušan Sklenka Opraem Lukavec, Česká republika
 • Mgr. Michal Križák vojenský duchovný Žilina /útvar špec. nasadenia/
 • Diavdlo Materinky Šaľa p. Alenka Demková
 • Michal Palka Šaľa/Veča
 • Danka a Miroslav Bandryoví Mojmírovce
 • Alžbeta Zemanová Mojmírovce
 • Marian Surovič Lozorno
 • Mgr. Stanislav Markulík Smižany
 • Zuzana Tóthová Košice
 • Ing. Marika Korčušková Bratislava
 • Mgr. Václav Pápež Liptovský Peter
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!