cloud

Vianočná ADOPCIA ANJELOV z miniBODKY

Img

STAŇTE SA ADOPTÍVNYM ANJELOM JEDNÉMU Z TÝCHTO DETÍ, alebo aj viacerým deťom. Vyberte si dieťatko, alebo mládež zo zoznamu, alebo si meno dieťatko zveste zo stromčeka, ktorý je umiestnený vonku pred centrom miniBODKA a na ňom sú mená týchto detí. Môžete si adoptovať ľubovoľný počet detí. Obdarujte deti materiálne, poštou (balíkom do 22.12.2023), osobne v centre pre deti miniBODKA v Šali, alebo účelovým (vami zadefinovaným), finančným darom na transparentné Číslo účtu IBAN: SK41 0200 0000 0023 0200 4858 SWIFT: SUBASKBX s konkrétnymi menami, menom dieťaťa (uveďte do poznámky). My s vašim dovolením a pod vašou režisérskou taktovkou, vaše darčeky deťom zakúpime a odovzdáme priamo. Každý z darcov bude vidieť v elektronickej podobe obdarovaného anjelika (fotka, video, pokladničný bloček zo zakúpenia darčeka). V poradí druhý ročník sa bude volať Vianočná ADOPCIA ANJELOV. Je pokračovaním úspešnej akcie z minulého roka (Vianoční Anjeli 2022) do ktorej sa zapojilo viac ako 58 darcov z celého Slovenska a pridali sa aj finančnou podporou priatelia zo zahraničia (Írsko, Veľká Británia, Švajčiarsko, Česká republika). Začiatok adopcie 24.11.2023, koniec adopcie 24.12.2023. Milí adoptívni rodičia, želáme vám z miniBODKY šťastné a veselé adoptívne rodičovstvo. Kontakt: 0907274627 Milan.

Príbehy detí, ktoré vidíte, alebo budete čítať sú z väčšej strany ťažké. To najťažšie a najhoršie sme nenapísali, predovšetkým z úcty k nim a z úcty k vám. Jediným rozhodnutím sa z vás na chvíľočku stane adoptívny rodič niektorému z detí. ĎAKUJEME.

BECOME AN ADOPTIVE ANGEL TO ONE OF THESE CHILDREN, or even more children. Choose a child or youth from a list or from a tree that is located outside and contains the names of these children. You can adopt any number of children. Give the children materially, by post (parcel until 22.12.2023), in person at the miniBODKA children’s center in Šala, or by a special (defined by you) financial gift to the transparent IBAN account number: SK41 0200 0000 0023 0200 4858 SWIFT: SUBASKBX with specific names, name of the child (note). With your permission and under your directorial baton, we will purchase and hand over your gifts to children directly. Each of the donors will be seen in electronic form by the gifted angel (photo, video, cash register from the purchase of the gift). The second year will be called the Christmas ADOPTION OF ANGELS. It is a continuation of last year’s successful event (Christmas Angels 2022), which involved more than 58 donors from all over Slovakia and was joined by financial support from friends from abroad (Ireland, Great Britain, Switzerland, Czech Republic). Start of adoption 24.11.2023, end of adoption 24.12.2023. Dear adoptive parents, we wish you a happy and cheerful_ parenthood from miniBODKA.

Dávidko 2 roky.

Smelý, malý chlapček. Nemá kontakt s rodinou z dôvodu straty rodiny. Miluje sa hrať s autíčkami. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Margitka 10 rokov

Rada sa stará o seba. Je to veľmi pekné, sympatické dievčatko. Uvedomuje si, že nemôže byť nateraz s rodičmi po ktorých veľmi túži. Má rada kozmetiku a starostlivosť o vlasy, ktoré má dlhé a krásne. Je veselá a rada pomáha. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Danielka 5 rokov

Milé dievčatko ktoré sa rado hráva s bábikami a rada ich oblieka, češe, upravuje. Na chvíľočku až do vyriešenia situácie rodinného prostredia ju budeme sprevádzať. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Tobiasko 3 roky

Chlapček plný života a energie. Toho času už má náhradnú rodinu ktorej pomáhame. Tobiaska poteší darček k jeho veku.

Lucka 4 roky

Tiché dievčatko, ktoré sa osmelý len keď sa prestane báť okolia. Takmer vôbec nerozpráva. O rodičov po tragédií prišla. Má rada bábiky a všetičko okolo nich. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Kristínka 5 rokov

Veľa vravná, veselá, plná energie, života schopné dievčatko s nádhernými kučerami. Rada spieva, recituje, hrá sa s bábikami a kočiarikmi. Je v starostlivosti náhradnej rodiny po tragédií rodičov. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Milanko 5 rokov

Borec ktorý sa teší z každej maličkosti. Je plný elánu, života. Má rád loptové hry, tiež strielačky. Rodinná situácia je nejasná, bieda, zanedbávanie, hladovanie. Toho času v náhradnej  starostlivosti. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Jožko 6 rokov

Borec ktorý sa teší z každej maličkosti. Je plný elánu, života. Má rád loptové hry, tiež strielačky. Rodinná situácia je nejasná, bieda, zanedbávanie, hladovanie. Toho času v náhradnej  starostlivosti. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Mária 11 rokov

Je nádherné dievčatko, ktoré sa rado stará o seba. Má dlhé vlásky, krásne okáľe, je jediné dievča medzi 6 chlapcami – súrodencami. Potešilo by ju kozmetický balíček alebo nejaké oblečenie (160 cm).

Matka aj otec sa rozišli a 7 detí nechali v dome. Obaja ušli za hranice do Maďarska. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Kajson 14 rokov

Má rád kozmetiku. Hráva futbal. Chodieva do lesa privyrábať si na školu. Hráva futbal. Rodina je slušná, avšak mentálne na nízkej úrovni z čoho pramení aj minimálny spôsob starostlivosti. Dobre sa učí a je obľúbení v kolektíve učiteľov. Matka bola zavlečená do cudziny. Od prevozu na Slovensko sa stará o deti tak, ako jej to jej možnosti dovolia. Zvláda to s podporou už roky. Na starších deťoch vidíme pozitívnu opodstatnenosť asistencie. Milujú sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Kristína 13 rokov

Hrá basketbal, rada športuje, bavia ju prevažne chlapčenské športy, dokonca aj tie silové. Má rada kozmetiku. Rodina je rozdelená vplyvom brutálneho zaobchádzania s mamou a deťmi. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Michal 13 rokov

Potešila by ho pekná športová mikina, má rád hudbu. Rodina je rozdelená vplyvom brutálneho zaobchádzania s mamou a deťmi. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Vanesa 6 rokov a Nina 7

Majú radi bábiky, kočiariky, radi kreslia. Obe sestry sú zasiahnuté ťažkou rodinnou situáciou, v ktorej dochádzalo k brutálnemu týraniu. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Marek 16 rokov

Má rád kozmetiku. Hráva futbal. Chodieva do lesa privyrábať si na školu. Hráva futbal. Rodina je slušná, avšak mentálne na nízkej úrovni z čoho pramení aj minimálny spôsob starostlivosti. Dobre sa učí a je obľúbení v kolektíve učiteľov. Matka bola zavlečená do cudziny. Od prevozu na Slovensko sa stará o deti tak, ako jej to jej možnosti dovolia. Zvláda to s podporou už roky. Na starších deťoch vidíme pozitívnu opodstatnenosť asistencie. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Justín 10 mesiacov

Narodil sa ako nechcené dieťa. Mama sa ho chcela zbaviť. Po náročnom spôsobe poskytnutia asistenčnej podpory už 10 mesiacov zvláda svoju rolu matky výborne. Je však mentálne handicapovaná. Pomohli by jej plienky, strava a hračky pre malého Justínka

Ivanka 14 rokov

Tiché dievčatko, veľmi úprimné a slušné. Má rada starostlivosť o seba, kozmetiku, miluje hudbu. V rodine dochádza k drastickému zanedbávaniu potrieb detí vrátane nedostupnosti základných potravín, deti podvíživené, odkázané samé na seba. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Henrich 16 rokov

Má rád domáce práce, na ktoré bol asi zvyknutý. Potešila by ho kozmetika alebo nejaká mikina. V rodine dochádza k drastickému zanedbávaniu potrieb detí vrátane nedostupnosti základných potravín, deti odkázané samé na seba. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Ernest 11 rokov

Má rád športové hry, hlavne loptové. Rád sa hrá s autíčkami. V rodine dochádza k drastickému zanedbávaniu potrieb detí vrátane nedostupnosti základných potravín, deti odkázané samé na seba, podvíživené. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Enriko 6 rokov

Má rád športové hry, hlavne loptové. Rád sa hrá s autíčkami. V rodine dochádza k drastickému zanedbávaniu potrieb detí vrátane nedostupnosti základných potravín, deti odkázané samé na seba, podvíživené. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Natálka 9 rokov

Rada sa stará o seba, miluje dievčenské šminky, rada sa hrá s bábikami. V rodine dochádza k drastickému zanedbávaniu potrieb detí vrátane nedostupnosti základných potravín, deti odkázané samé na seba. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Helenka 17 rokov

Pripútaná k invalidnému vozíku, krásne vyšíva, maľuje, kreslí. Rada hrá spoločenské hry, veľa číta, počúva hudbu, rada pomáha s domácimi prácami, napr. v kuchyni. Odmalička v náhradnej starostlivosti, rodičia a príbuzní neznámi. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Kristínka 10 rokov

Pripútaná k invalidnému vozíku, rada sa hrá s bábikami. Rada hrá spoločenské hry, filmy, počúva hudbu. Je postihnutá svalovou dystrofiou. Odmalička v náhradnej starostlivosti, rodičia a príbuzní neznámi. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Roland 16 rokov

Mentálne handicapovaný, rád kreslí, počúva hudbu. Rád sa pekne oblieka. Je dlhodobo v náhradnej starostlivosti, črtá sa možnosť návratu k biologickej matke. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Roman 15 rokov

Má rád šport, pekne sa oblieka. Stará sa o seba, má rád rôznu kozmetiku. Je dlhodobo v náhradnej starostlivosti, črtá sa možnosť návratu k biologickej matke. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Sabina 14 rokov

Miluje hudbu, pekne a moderne sa oblieka. Stará sa o seba, miluje kozmetiku a líčidlá. Je dlhodobo v náhradnej starostlivosti, črtá sa možnosť návratu k biologickej matke. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Nikolas 11 rokov

Má rád šport, rád sa bicykluje, veľmi hravé dieťa. Rád sa hrá s autíčkami a legom. Je dlhodobo v náhradnej starostlivosti, črtá sa možnosť návratu k biologickej matke. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Zolko 11 rokov

Mentálne a zdravotne ťažko handicapovaný chlapec, ktorý má rád život. Veľmi rád pomáha, rád sa bicykluje, rád opravuje a rozoberá veci. Má rád hudbu, tanec a spev. Dlhodobo v náhradnej starostlivosti, obaja rodičia zahynuli,, príbuzní nemali záujem o jeho starostlivosť. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

TROJIČKY:

Vaneska, Stefany, Olinka 2,5 roka

Narodili sa do nevyhovujúceho prostredia s nestabilným rodinným zázemím. Neustále sa sťahujú z miesta na miesto kvôli problémom v rodine. Smutné na tom je, že nie dospelí, ktorí majú medzi sebou nezhody odchádzajú z domu, ale mamina s trojičkami. Potrebovali by súrne zimné oblečenie. Pomôžu tiež hračky, ošatenie, strava.

Helenka 13 rokov.

Rada sa stará o seba. Je to veľmi pekné, sympatické dievčatko. Uvedomuje si, že nemôže byť nateraz s rodičmi po ktorých veľmi túži. Má rada kozmetiku a starostlivosť o vlasy, ktoré má dlhé a krásne. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Nikolas 9 rokov

Je veľmi hravý, rozumný chlapec. Rád by bol doma s rodinou. Nemôže z dôvodu ťažkého, mentálneho a zdravotného handicapu rodičov. Je zaujímavý v tom, že dbá o seba. Kozmetika, tričko mu iste urobia radosť. Rád hrá futbal. Je športovo nadaný . Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Daniel 8 rokov

Po ťažkej traume ktorú utrpel a následne stratu rodiny, nedá na sebe znať príznaky. Je hravý, odvážny. Má rád autíčka, strielačky a tiež rád hrá loptové hry

Denisko 5 rokov

Borec ktorý sa teší z každej maličkosti. Je plný elánu, života. Má rád loptové hry, tiež strielačky. Rodinná situácia je nejasná, bieda, zanedbávanie, hladovanie, týranie. Toho času v náhradnej  starostlivosti. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Janko 17 rokov

Učí sa na stavebnej učňovke. Baví ho všetko okolo stavbarčiny a je v tom dobrý. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo. Rodičia nežijú spolu. Sú však silne závislí na alkohole. Riešiť situáciu nemajú v záujme. Deti žijú v biednych podmienkach na hranici otrasnej chudoby bez podnetného prostredia. Janko je však pripravený odísť a zariadiť si život podľa seba. Nebojte sa ujo Milan, keď doštudujem, budem svojim súrodencom pomáhať. Ja viem Janko. Ja viem

Marek 14 rokov

Je na ZŠ. Učí sa v celku dobre. Baví ho všetko okolo bicyklov. Rád opravuje, vozí sa na nich a je plný života.

Rodičia nežijú spolu. Sú však silne závislí na alkohole. Riešiť situáciu nemajú v záujme. Deti žijú v biednych podmienkach na hranici otrasnej chudoby bez podnetného prostredia. Marek vníma rodinu (otca – mamu) ako nenapraviteľných. Rešpektuje ich vo všetkom v čom ako rodičia nezlyhávajú. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Liliana 4 roky

Utešené dievčatko, ktoré má rado bábiky, kočíky a všetko okolo bábik. Rada sa s nimi zahrá aj celé hodiny. Rodičia nežijú spolu. Sú však silne závislí na alkohole. Riešiť situáciu nemajú v záujme. Deti žijú v biednych podmienkach na hranici otrasnej chudoby bez podnetného prostredia. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Tomáško 1,2 rokov a Samko 2 mesiace

Potešia plienky, strava, aj hračky. Rodičia nežijú spolu. Sú však silne závislí na alkohole. Riešiť situáciu nemajú v záujme. Deti žijú v biednych podmienkach na hranici otrasnej chudoby bez podnetného prostredia.

Edko 12 rokov

Je veľmi rozumný chlapec, ktorý rád počúva hudbu, hrá futbal a hokej. Matka aj otec sa rozišli a 7 detí nechali v dome. Obaja ušli za hranice do Maďarska. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

René 10 rokov

Je skvelý futbalista, hokejista, má rád spoločenské hry. Matka aj otec sa rozišli a 7 detí nechali v dome. Obaja ušli za hranice do Maďarska. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo

Dominik 9 rokov

Je veľmi rozumný chlapec, ktorý rád počúva hudbu, hrá futbal a hokej. Veľmi rád kreslí. Matka aj otec sa rozišli a 7 detí nechali v dome. Obaja ušli za hranice do Maďarska. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Alexander 6 rokov

Má rád autíčka, bicykel, spoločenské hry. Matka aj otec sa rozišli a 7 detí nechali v dome. Obaja ušli za hranice do Maďarska. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Lenka 14 rokov

Rada sa maľuje, chcela by sa moderne obliekať, počúva hudbu a rada spieva. Je zasiahnutá nezhodami v rodinnom prostredí, ktoré často končili hádkami, fyzickou agresiou, čoho následkom bolo zajakávanie sa.

Študuje na ZŠ. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Slavomír 12 rokov

Je takmer nerozprávajúci chlapec, veľmi tichý chlapec. Má rád akčných hrdinov – Marvel a DC. Je zasiahnutý nezhodami v rodinnom prostredí, ktoré často končili hádkami, fyzickou agresiou. Študuje na ZŠ. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Kristínka 16 rokov

Je velice inteligentné dievča, študuje v Trenčíne na dizajn a interiér. Samostatná, cieľavedomá, slušná.

Je zasiahnutá nezhodami v rodinnom prostredí, ktoré často končili hádkami, fyzickou agresiou. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Oliver 8 rokov

Má rád šport, rád sa bicykluje, veľmi hravé dieťa. Rád sa hrá s autíčkami a legom. Je dlhodobo v náhradnej starostlivosti, črtá sa možnosť návratu k biologickej matke. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Natálka 3 roky

Natálka je rozkošné dievčatko s krásnymi okáľmi a brčkavými vláskami. Natálku by potešili hračky v jej veku (bábika a kočík). Rodina je slušná, avšak mentálne na nízkej úrovni z čoho pramení aj minimálny spôsob starostlivosti. Matka bola zavlečená do cudziny. Od prevozu na Slovensko sa stará o deti tak, ako jej to jej možnosti dovolia. Zvláda to s podporou už roky. Na starších deťoch vidíme pozitívnu opodstatnenosť asistencie. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Graciela 15 rokov

Nepočujúca, nehovoriaca, mentálne a zdravotne handicapovaná. Má rada trblietavé oblečenie a doplnky. Dlhodobo v náhradnej starostlivosti, obaja rodičia zahynuli,, príbuzní nemali záujem o jej starostlivosť. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Aďka 13 rokov

Mentálne a zdravotne handicapovaná slečna, má Downov syndróm. ktorá má  rada život. Rada sa bicykluje, má rada bábiky, kočíky. Má rada hudbu, tanec a spev. Dlhodobo v náhradnej starostlivosti, obaja rodičia zahynuli,, príbuzní nemali záujem o jej starostlivosť. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Denisa 14 rokov

Mentálne a zdravotne ťažko handicapovaná slečna, ktorá má však rád život. Veľmi rada pomáha, rada sa bicykluje. Má rada hudbu, tanec a spev. Dlhodobo v náhradnej starostlivosti, obaja rodičia zahynuli,, príbuzní nemali záujem o jej starostlivosť. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Olívia 6 rokov

Rada sa stará o seba, miluje dievčenské šminky, rada sa hrá s bábikami. V rodine dochádza k drastickému zanedbávaniu potrieb detí vrátane nedostupnosti základných potravín, deti odkázané samé na seba. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Róberta 9 rokov

Má rada bábiky, kočíky. Rada kreslí, maľuje. Má rada logické hry. Beky je dlhodobo v náhradnej starostlivosti, rodičia sú vo väzení za týranie a zanedbávanie detí. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Sára 15 rokov

Má rada hudbu, pekne sa oblieka, stará sa o seba, má rada kozmetiku. Pekne recituje a má rada spoločenské hry. Rada kreslí, maľuje a je v tom výborná. Je dlhodobo v náhradnej starostlivosti, rodičia sú vo väzení za týranie a zanedbávanie detí. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Alena 14 rokov

Má rada hudbu, vyniká v športe. Rada skladá básničky a piesne a je v tom výborná. Má rada spoločenské hry a kozmetiku. Je dlhodobo v náhradnej starostlivosti, rodičia sú vo väzení za týranie a zanedbávanie detí. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Olinka 6 rokov

Minidievčatkko, je malinká, drobunká. Má rada bábiky a kočiariky. Rada kreslí a rada by sa obliekala ako princezná. Je dlhodobo v náhradnej starostlivosti, rodičia sú vo väzení za týranie a zanedbávanie detí. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Róbert 11 rokov

Je hudobne nadaný, rád číta knihy a má rád kozmetiku. Je dlhodobo v náhradnej starostlivosti, rodičia sú vo väzení za týranie a zanedbávanie detí.

Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

Aďko 13 rokov

Mentálne a zdravotne ťažko handicapovaný chlapec, ktorý má však rád život. Veľmi rád pomáha, rád sa bicykluje, rád opravuje a rozoberá veci. Má rád hudbu, tanec a spev. Dlhodobo v náhradnej starostlivosti, obaja rodičia zahynuli,, príbuzní nemali záujem o jeho starostlivosť. Miluje sladkosti všetkého druhu a jedlo.

 

Ďakujeme

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!