cloud

Stojíme pri sebe

Img

Stretnutie bývalých aj súčasných domovákov, stretnutie detí a mladých rodín ktorým sme pomohli. Pripravené sú súťaže, hry, výlety, kúpalisko, nočné hry, táboráky. Výmena skúseností, osobné a komunitné rozhovory sú čerešničkou tejto akcie.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!