cloud

Terapie

Img

Canisterapia

(lat. canis = pes) je jednou z foriem animoterapie. Ide o podpornú psychoterapeutickú metódu, pri ktorej sa využívajú psy. Jej podstatou je liečebný efekt kontaktu človeka so psom – motivácia k aktivite, alebo naopak upokojenie, asistencia pri výkone určitých činností. Cieľom canisterapie je vylepšiť fyzické, emocionálne, sociálne, ale aj kognitívne fungovanie dieťaťa.
Pri práci s deťmi je canisterapia účinnou metódou, ktorá im pomáha prekonávať ťažkosti súvisiace s ich fyzickou aktivitou, ale aj sociálnymi kontaktami a emóciami. Uľahčuje im otvoriť sa, prijať samého seba a rovnako aj cudzieho človeka prostredníctvom kontaktu so živým tvoromTerapeutický pes dokáže veľmi dobre vycítiť, ako sa k dieťaťu správať. To sa malému pacientovi páči. Do ničoho nie je nútený, pes prirodzene reaguje na jeho aktivitu, prispôsobí sa jeho tempu. Stáva sa, že pacient si so psom „nesadne“. V tom prípade skúsime iného psa, kým nenájdeme vhodného spojenca pre dieťa pri vykonávaní terapie.
Deti sa tešia tejto terapií hneď z dvoch dôvodov. Milujú psíkov a radi sa s nimi mojkajú. My na tento účel využívame rasu AKITA INU. Máme dvoch psíkov a jednu fenku. Okrem týchto psíkov máme ešte jednu špeciálne vycvičenú fenku, ktorá sa s deťmi hrá rôzne športy a hry. Všetci naši psíkovia sú pod veterinárnym dohľadom. Psíkovia sú naučení chovať sa k deťom vždy prívetivo. Chodíme s deťmi aj na blízke farmy kde majú možnosť kontaktu aj s inými zvieratkami.

Ergoterapia

Ergoterapia zlepšuje kvalitu života detí, ktorí v dôsledku choroby alebo zranenia čiastočne stratili schopnosť pohybu, koordináciu svojho pohybu a nedokážu vykonávať svoje obvyklé činnosti. Toto je komplexný súbor fyzických činností, zameraných na obnovenie každodenných aktivít osoby, vzhľadom na jeho fyzické obmedzenia. Pomáhame deťom znovu sa naučiť, ako sa starať o seba, pracovať, baviť sa a komunikovať.

Arteterapia

AT využíva všetky výtvarné prostriedky v neobmedzenej  miere. Širšie poňatie arteterapie zahŕňa aj rehabilitačné pôsobenie umenia, kultúry a kultúrnych akcií na človeka. Arteterapia je mojim terapeutickým miláčikom hlavne pre svoju neverbálnosť. Jej veľký potenciál vidím u detí a mládeže, ktorým slová buď nestačia na vyjadrenie samých seba, alebo sa slov z akéhokoľvek dôvodu boja. Alebo nemajú tak jednostranne zamerané kontaktné funkcie. To znamená, že sa dokážu síce vyjadrovať slovne, ale aj telom, kresbou, tancom, výrazom, či inou expresiou, atď. Z tohto dôvodu sa arteterapia využíva veľmi často u detí.

Muzikoterapia

Muzikoterapiu môžeme tiež jednoducho charakterizovať aj ako liečebnú metódu, využívajúcu hudbu ako prostriedok terapie, ktorá zlepšuje fyzické a psychické zdravie, znižuje napätie počas terapie, navodzuje príjemnú atmosféru, zvyšuje predstavivosť a koncentráciu, vedie k relaxovaniu a odkloneniu pozornosti od rušivých vplyvov, k posilneniu expresie (vyjadrenia) a nakoniec ju môžeme chápať aj ako náhradnú formu verbálnej komunikácie. Muzikoterapia je u detí veľmi obľúbená.

Interaktivity

U nás sa deti zapájajú do všetkého. Varenie, pranie, žehlenie, upratovanie, práca v záhrade, nakupovanie, príprava dreva na táborák, enviromentálne činnosti a zručnosti. Deti majú k v areáli možnosť vyhrať sa aj zašpiniť sa. U nás sa môžu chlapci v úv, vystrieľať a zahrať na vojakov z ich vlastnoručne vyrobeným predmetom. Môžu si sami zmajstrrovať v dieľňach svoj bicykel, prípadne opraviť si to čo chcú, alebo vyrobiť si čo potrebujú. Majú vždy k dispozícií majstra. Dievčence si môžu kuchtiť v kuchyni, alebo sa hrať s bábikami, alebo sa parádiť, alebo zahrať škôlky či iné babské hry. Všetky naše činnosti sú pripravované tak, aby z nich deti mali veľkú radosť. Okrem iného disponujeme veľkou knižnicou, ktorá je zároveň aj herňou. Vždy pred spaním si čítame rôzne zaujímavosti, alebo rozprávky. U nás na dvore nie je núdza o majestátne stavby akými boli Titanic, kráľovstvo bábik a pod. Všetok materiál ktorý deti použijú sa nachádza priamo v areáli.

Kaplnka

zasvätená Božskému srdcu.
V našom areáli máme vlastnoručne postavenú kaplnku. V nej sa nachádza ovocný sad, ruže, kvetinky. Deti sa s láskou starajú o kaplnku a veľmi radi sa chodia spolu s nami do kaplnky porozprávať, alebo pomodliť. V oboch prípadoch to však modlitbičky sú. Večer sa v nej rozsvietia svetielka, porozprávame si jeden príbeh, pomodlime sa, zaprajeme si dobrú noc, obímememe sa a  šup ho do postieľok. Väčšina starších detí sa v kaplnke zdrží a rozjíma. Občas padnú aj slzičky, ale po rozhovoroch sa opäť každý usmieva. Ich najväčšou túžbou je vrátiť sa domov. Väčšina z nich si myslí, že všetko to zlé čo sa im stalo sa stalo preto, lebo sa oni narodili, alebo sa vinia z toho čo sa doma stalo. Prevediem ich cez to tak, aby pochopili svoj význam, význam rodičov aj význam rodiny a tragédií. Je to náročné, ale som na nich pyšný, že to vedia prijať, pochopiť a zmieriť sa s tým.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!